automobilistka

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•mobilist•ka -t•ce, -t•kę; -tek

Słownik języka polskiego PWN

automobilista
1. «osoba uprawiająca sport samochodowy»
2.  daw. «kierowca»

• automobilistka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego