autoradiogram

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•radio•gram -mu, -mie; -mów

Słownik języka polskiego PWN

autoradiogram «fotograficzny obraz rozmieszczenia substancji promieniotwórczej, uzyskany przy badaniu obiektu metodą autoradiografii»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

obraz rozmieszczenia substancji promieniotwórczej w próbce, otrzymany przez napromienienie emulsji czułej na promieniowanie jonizujące emitowane przez tę próbkę, wywołanie i utrwalenie.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego