barkarola

Wielki słownik ortograficzny PWN

bar•karola -oli, -olę; -oli (a. -ol)

Słownik języka polskiego PWN

barkarola «liryczna pieśń gondolierów weneckich; też: przypominający ją utwór muzyczny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego