bohater

Wielki słownik ortograficzny PWN*

bohater -rze; -rzy a. -rowie, -rów

Słownik języka polskiego PWN*

bohater
1. «osoba, która odznaczyła się męstwem»
2. «główna postać w utworze literackim, filmie, operze itp.; też: postać reprezentatywna dla danego utworu, okresu»
3. «osoba chwilowo skupiająca na sobie uwagę otoczenia»
4. mit. gr. «postać o nadludzkich cechach»

• bohaterski • bohatersko • bohaterstwo • bohaterka
bohater pozytywny «bohater utworu literackiego, filmu, sztuki teatralnej będący uosobieniem cech dodatnich»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego