ceniony

Wielki słownik ortograficzny PWN

cenić -nię, -nią; ceń•cie

Słownik języka polskiego PWN

cenić
1. «szanować kogoś»
2. «określać cenę czegoś»
cenić się
1. «zdawać sobie sprawę ze swojej wartości i dawać temu wyraz»
2. «wyznaczać wysokie ceny za swą pracę»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

magazyn kobiety z wartościami
4.12.2015
Kilka dni temu zauważyłam wśród czasopism w kiosku jedno z podtytułem: Luksusowy magazyn kobiety z wartościami.
Czy to sformułowanie jest poprawne? Czy nie powinno być raczej: Luksusowy magazyn dla kobiet, na przykład, ceniących wartości? Jak rozumieć: magazyn kobiety z wartościami?
Pozdrawiam
Justyna
conditio czy condicio?
4.07.2003
Szanowni Państwo,
proszę o wyjaśnienie, która z łacińskich form oznaczających warunek konieczny jest poprawna: conditio sine qua non (taką pisownię znaleźć można w Nowym leksykonie PWN) czy condicio sine qua non (wersja przyjęta w Wielkim słowniku wyrazów obcych PWN). A może obie są poprawne?
Podobne wątpliwości budzi pisownia słowa condicionalis (wg Wielkiego słownika wyrazów obcych PWN) i conditionalis (wg Wielkiego słownika ortograficznego PWN) – czy również tutaj obie formy są poprawne i mamy po prostu do czynienia z „ewolucją” w zakresie filologii klasycznej (w różnych słownikach łacińsko-polskich na określenie polskiego warunku znalazłem obie formy: conditio i condicio). Jeśli poprawne są obie formy, może warto by to w kolejnych wydaniach słowników odnotować?
Z pozdrowieniami
Stanisław Danecki
dobrze albo wcale
27.05.2004
1) Zrób to dobrze albo wcale.
2) Zrób to dobrze albo wcale tego nie rób.
Czy zastosowany w pierwszym zdaniu skrót składniowy jest dopuszczalny?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... To się wzięło stąd, że bardzo lubię życie - bardzo sobie cenię jego urodę. A cień intryguje mnie i w sensie malarskim...
  • ... o wiele spójniejsze były założenia na przykład grupy "Tylicz", która ceniła "prowincjonalne" wartości natury, pojedynczej egzystencji i uczuć. Spójnością programu odznaczała...
  • ... i mądrość, a przekupienie przeciwnika i skłonienie go do ustępstwa ceniono bardziej niż pokonanie go w bitwie. Wynikiem tej gry bywały...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego