ceniony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cenić -nię, -nią; ceń•cie

Słownik języka polskiego PWN*

cenić
1. «szanować kogoś»
2. «określać cenę czegoś»
cenić się
1. «zdawać sobie sprawę ze swojej wartości i dawać temu wyraz»
2. «wyznaczać wysokie ceny za swą pracę»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego