centymetr

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cen•ty•metr -ra, -rze; -ry, -rów (skrót: cm)
cen•ty•metr kwadratowy cen•ty•metra kwadratowego, cen•ty•metrze kwadratowym; cen•ty•metry kwadratowe, cen•ty•metrów kwadratowych (skrót: cm2)
cen•ty•metr sześcien•ny cen•ty•metra sześcien•nego, cen•ty•metrze sześcien•nym; cen•ty•metry sześcien•ne, cen•ty•metrów sześcien•nych (skrót: cm3)

Słownik języka polskiego PWN*

centymetr
1. «setna część metra»
2. «wąska taśma długości metra lub półtora metra, z centymetrową podziałką»

• centymetrowy
centymetr kwadratowy «jednostka miary powierzchni mającej kształt kwadratu, którego bok ma 1 centymetr długości»
centymetr sześcienny «jednostka miary objętości odpowiadająca sześcianowi o bokach równych jednemu centymetrowi»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego