ciąża

Słownik języka polskiego PWN*

ciąża
1. «u kobiet i samic ssaków: okres od zapłodnienia do urodzenia potomstwa»
2. «stan kobiety lub samicy w tym okresie»

• ciążowy
ciąża mnoga, wieloraka «ciąża, podczas której w macicy rozwija się więcej niż jeden płód»
ciąża pozamaciczna «ciąża patologiczna, w której płód rozwija się poza jamą macicy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego