cocktail

Wielki słownik ortograficzny PWN*

cock•tail -lu; -le, -li; zob. koktajl
cock•tail-bar -ru, -rze; -rów; zob. koktajlbar
cock•tail party ndm a. koktajl party

Słownik języka polskiego PWN*

koktajl, cocktail [wym. koktajl]
1. «napój sporządzony z mieszaniny alkoholi z dodatkami»
2. «bezalkoholowy napój orzeźwiający owocowy lub owocowo-mleczny z różnymi dodatkami»
3. «oficjalne popołudniowe przyjęcie, na którym podawane są alkohole»

• koktajlowy, cocktailowy • koktajlowo, cocktailowo
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego