czcionka

Wielki słownik ortograficzny PWN

czcion•ka -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN

czcionka
1. «prostopadłościan z odwróconą literą lub znakiem drukarskim, dającymi w druku odbitkę tej litery lub znaku»
2. «kształt i wielkość liter w druku»

• czcionkowy
czcionka tekstowa «czcionka do składania małych liter alfabetu»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego