dajka

Wielki słownik ortograficzny PWN

daj•ka -j•ce, -j•kę; -jek

Encyklopedia PWN

geol. żyła skał magmowych przecinająca skały starsze niezgodnie z ich warstwowaniem;
Dajka
[dọjko]
Margit, ur. 13 X 1907, Nagyvárad (ob. Oradea, Rumunia), zm. 25 V 1986, Budapeszt,
aktorka węg.;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego