decybele

Wielki słownik ortograficzny PWN*

decy•bel -la; -le, -li (a. -lów) (skrót: dB)

Słownik języka polskiego PWN*

decybele pot. «wszelki hałas»
decybel «jednostka poziomu natężenia dźwięku»
• decybelowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego