dedykacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dedyka•cja -cji, -cję; -cji (skróty: ded., dedyk.)

Słownik języka polskiego PWN*

dedykacja «krótki tekst umieszczony na początku książki, na fotografii itp., informujący o tym, komu została ona podarowana lub poświęcona»
• dedykacyjny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego