dekretalia

Słownik języka polskiego PWN*

dekretalia, dekretały «orzeczenia papieskie w sprawach dotyczących prawa kościelnego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego