densytometria

Słownik języka polskiego PWN*

densytometria
1. «pomiary stopnia zaczernienia naświetlonych materiałów fotograficznych»
2. «metoda badania gęstości kości promieniami Roentgena»

• densytometryczny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego