dezetka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dezet•ka -t•ce, -t•kę; -tek a. dezeta

Słownik języka polskiego PWN*

dezetka, dezeta środ. «szalupa żaglowa o dziesięciu wiosłach»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego