diachroniczny

Słownik języka polskiego PWN*

diachronia
1. «następstwo procesów lub zjawisk w czasie»
2. jęz. «analiza faktów językowych następujących po sobie»

• diachroniczny • diachronicznie
językoznawstwo diachroniczne «dział językoznawstwa zajmujący się zagadnieniami rozwoju języka i jego zmienności w czasie»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego