diakonia

Słownik języka polskiego PWN*

diakonia
1. «postawa bezinteresownej służby, która powinna cechować cały Kościół, wspólnoty chrześcijańskie oraz każdego chrześcijanina»
2. «grupa osób pełniąca określoną posługę w ramach jakiejś wspólnoty»
3. «dawna przykościelna instytucja dobroczynna»

• diakonijny

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego