drzewostan

Wielki słownik ortograficzny PWN

drzewo•stan -nu, -nie

Słownik języka polskiego PWN

drzewostan «zbiorowisko drzew rosnących blisko siebie»
• drzewostanowy
drzewostan jednopiętrowy «drzewostan, w którym korony wszystkich drzew znajdują się na jednym poziomie»
drzewostan wielopiętrowy «drzewostan, w którym konary drzew tworzą co najmniej dwa piętra»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Wyrazy złożone z członem -wieczny i -wiekowy
25.04.2019
Chciałbym się dowiedzieć, jak powinien brzmieć przymiotnik od X wieku: dziesięciowieczny czy dziesiątowieczny? Żadnego z tych słów nie ma w moim PWN-owskim słowniku języka polskiego ani ortograficznym, na drugie natomiast natrafiłem w powieści S. Kinga (dziesiątowieczni Cyganie). I analogicznie: ośmiowieczny czy ósmowieczny? A pozostałe wczesne wieki?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Pracy Twórczej Oddziału Poznańskiego PAN i park ze starym, urozmaiconym drzewostanem. 3km dalej na pn. wsch. Łódź (trasa 5).
    PIOTROWO, wieś...
  • ... w składzie gatunkowym (około 68%). Istotne znaczenie ma również wiek drzewostanów. Najłatwiej palą się lasy do 40 roku życia, które stanowi...
  • ... zatem i związaną z tym zmienność warunków siedliskowych, składu gatunkowego drzewostanów, walorów przyrodniczych, możliwość produkcyjnych i czołowych funkcji lasu. Są one...

Encyklopedia PWN

leśn. zbiorowisko drzew rosnących w bliskim sąsiedztwie i wzajemnie na siebie oddziałujących, o określonym składzie gatunkowym, budowie (często także wieku) i związku z warunkami siedliskowymi.
leśn. ocena jakości i klasyfikacja drzewostanu na podstawie zdolności produkcyjnej siedliska leśnego, dla danego gat. drzewa wyznaczona na podstawie miąższości drzewostanu w określonym wieku;
leśn. naturalne przerzedzenie się drzewostanu w wyniku zamierania słabych drzew, zacienianych przez szybciej rosnące;
zasobność drzewostanu, zamożność drzewostanu,
miąższość (objętość) drewna w przeliczeniu na 1 ha lasu;
zwarcie drzewostanu, stopień zwarcia,
określenie intensywności i rodzaju stykania się ze sobą koron drzew w drzewostanie;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego