e-banking

Wielki słownik ortograficzny PWN

e-banking -n•gu, -n•giem

Słownik języka polskiego PWN

e-banking [wym. i-banking a. e-banking] «usługa bankowa umożliwiająca klientom dostęp do osobistego konta i przeprowadzanie operacji finansowych przez Internet»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego