e-consulting

Wielki słownik ortograficzny PWN*

e-con•sul•ting e-con•sul•tin•gu, e-con•sul•tin•giem

Słownik języka polskiego PWN*

e-consulting [wym. ikonsulting, ikonsalting] «udzielanie porad za pośrednictwem Internetu»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego