edytorstwo

Słownik języka polskiego PWN*

edytor I
1. «wydawca książek, nut itp.»
2. «pracownik naukowy przygotowujący dzieło autora do druku»

• edytorski • edytorsko • edytorstwo
edytorstwo naukowe «przygotowanie przez pracownika naukowego cudzego tekstu do druku»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego