egzotermiczny

Słownik języka polskiego PWN*

egzotermiczny «przebiegający wraz z wydzielaniem się ciepła»
• egzotermicznie • egzotermiczność
przemiana egzotermiczna «reakcja chemiczna lub proces fizyczny, którym towarzyszy zmniejszenie energii wewnętrznej układu związane z wydzielaniem się ciepła»
reakcja egzotermiczna «reakcja, której towarzyszy wydzielanie się ciepła»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego