ekstremalista

Wielki słownik ortograficzny PWN

eks•tremalista -iście, -istę; -iści, -istów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego