ekstremista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

eks•tremista -iście, -istę; -iści, -istów

Słownik języka polskiego PWN*

ekstremizm
1. «zajmowanie krańcowego stanowiska w jakiejś sprawie»
2. «stosowanie ostatecznych środków»

• ekstremistyczny • ekstremista • ekstremistka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego