elegancja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

elegan•cja -cji, -cję: elegancja Francja (ale: Francja-elegancja)

Słownik języka polskiego PWN*

elegancja «dobry smak w ubiorze i wytworność w sposobie bycia»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego