wytworność

Słownik języka polskiego PWN*

wytworny
1. «ubierający się, zachowujący się w sposób pełen elegancji; też: świadczący o czyjejś elegancji»
2. «wyszukany, elegancki»

• wytwornie • wytworność

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego