epikurejczyk

Słownik języka polskiego PWN*

epikureizm
1. «doktryna filozoficzna, według której przyjemność (dobro najwyższe) prowadzi do szczęścia (najwyższego celu)»
2. «postawa życiowa polegająca na dążeniu do niczym nieskrępowanego korzystania z życia»

• epikurejski • epikurejczyk

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego