etiologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

etio•logia -gii, -gię

Słownik języka polskiego PWN

etiologia
1. «nauka o przyczynach chorób»
2. «zespół przyczyn składających się na powstanie czegoś»
3. zob. ajtiologia

• etiologiczny
etiologia roślin «dział fitopatologii zajmujący się badaniem przyczyn chorób roślin»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego