facylitacja

Słownik języka polskiego PWN*

facylitacja
1. psych. «niewyuczone, chwilowo trwające zwiększenie siły reakcji»
2. psych. «wzajemny wpływ członków grupy powodujący wzrost zachowań określonego rodzaju; też: pobudzenie uczuć wrogości prowadzące do osłabienia kontroli zachowania»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego