fagocytarny

Słownik języka polskiego PWN

fagocyt «komórka organizmu mająca zdolność pochłaniania mikroskopijnych ciał stałych»
• fagocytowy, fagocytarny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... oddechowego fagocytów (rys. 3.5.1).

  3.5.1.2.
  Fagocytarny miotacz ognia: oksydaza NADPH

  Uwalnianie O2 następuje na zewnętrznej powierzchni...
 • ... Być może niesłuszne są uogólnienia rozciągane na wszystkie rodzaje komórek fagocytarnych: monocyty nie mają ani mieloperoksydazy, ani laktoferryny; sugerowano więc, że...
 • ... 71


  Układ jednojądrzastych makrofagów
  Układ jednojądrzastych makrofagów, zwany również układem
  fagocytarnym (dawniej siateczkowo-śródbłonkowym) pozostaje w ścisłej łączności z układem odpornościowym...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego