falc

Wielki słownik ortograficzny PWN*

falc -l•cu; -l•ce, -l•ców

Słownik języka polskiego PWN*

falc
1. «pasek papierowy lub płócienny łączący okładkę książki z wyklejką»
2. «pasek papieru wklejony do książki w miejscu brakującej kartki»
3. «grzbiet zagięcia arkusza drukarskiego przy falcowaniu»
4. «spojenie dwóch arkuszy blachy przez zawinięcie brzegu jednego arkusza w drugi»
5. zob. felc w zn. 1.
6. «narzędzie garbarskie do ścinania skór»

• falcowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego