fantazmatyczny

Słownik języka polskiego PWN

fantazmat «osoba, rzecz, miejsce itp. będące wytworem wyobraźni»
• fantazmatyczny

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... rozwojem fabuły Panna Nikt staje się w większej mierze "powieścią fantazmatyczną", według terminologii Marii Janion, niż psychologiczną. Fantazmaty Marysi uwalniają się...
  • ... 1989).
    W polu refleksji historycznoliterackiej i filozoficznej autorki Projektu krytyki
    fantazmatycznej znalazły się perypetie związane z losami zbiorowości, ale interpretowane w...
  • ... dyskursu kolektywnego. W tym względzie najbardziej znaczący pozostawał "projekt krytyki fantazmatycznej" Marii Janion, sformułowany we wstępie do wydanej w roku 1991...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!