farmaceutyka

Wielki słownik ortograficzny PWN

far•maceu•tyka -yce, -ykę
far•maceu•tyk -ku, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

farmacja, farmaceutyka
1. «nauka o lekach»
2. «wydział wyższej uczelni obejmujący studia w tym zakresie»

• farmaceutyczny • farmaceuta • farmaceutka
farmaceutyk «lek wyprodukowany przez przemysł farmaceutyczny»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego