farmaceutyka

Słownik języka polskiego PWN*

farmacja, farmaceutyka
1. «nauka o lekach»
2. «wydział wyższej uczelni obejmujący studia w tym zakresie»

• farmaceutyczny • farmaceuta • farmaceutka
farmaceutyk «lek wyprodukowany przez przemysł farmaceutyczny»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego