farmakognozja

Słownik języka polskiego PWN*

farmakognozja «nauka o surowcach leczniczych pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego»
• farmakognostyczny • farmakognosta

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego