fizjologia

Wielki słownik ortograficzny PWN

fi•zjo•logia -gii, -gię (skrót: fizjol.)

Słownik języka polskiego PWN

fizjologia
1. «nauka o czynnościach życiowych i procesach zachodzących w organizmach żywych»
2. «czynności i procesy życiowe organizmu»

• fizjologiczny • fizjologicznie • fizjolog
fizjologia mowy «dział fonetyki zajmujący się badaniem ruchów mięśni biorących udział w artykułowaniu głosek»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego