fluorescencyjny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

fluorescencja «samorzutne, krótkotrwałe świecenie niektórych ciał bezpośrednio po pochłonięciu promieniowania»
• fluorescencyjny
ekran fluorescencyjny «ekran pokryty substancją zdolną do fluorescencji»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... po to aby zniwelować gorzkawy smak specyfiku i nadać mu fluorescencyjną, zielonkawą barwę. Obecnie w wielu krajach absynt jest zakazany z...
 • ... gradienu.

  Świecący w nocy!!!

  Nie mowa tu o zastosowaniu farby
  fluorescencyjnej. Ten system polega na oświetleniu bumerangu za pomocą diody LED...
 • ... w porównywalnym ˙ nawet 100%. LicznikiĄ ((...)) są szczególnie przydatne w analizie fluorescencyjnej X.
  Oba typy detektorów dają znakomitą rozdzielczość ok. 1,71...

Encyklopedia PWN

rodzaj ekranu luminescencyjnego;
mikroskop optyczny do badania fluorescencyjnych obrazów preparatów oświetlonych promieniowaniem krótkofalowym: widzialnym lub nadfioletowym.
analiza fluorescencyjna, cząsteczkowa spektrometria fluorescencyjna, spektrofluorescencja, analiza fluorymetryczna,
metoda spektralnej analizy chem. polegająca na pomiarze promieniowania fluorescencyjnego emitowanego przez składniki badanej substancji;
analiza rentgenowska fluorescencyjna, analiza rentgenofluorescencyjna, fluorescencyjna spektroskopia rentgenowska,
metoda spektralnej analizy chem. służąca do jakościowego i ilościowego oznaczania zawartości pierwiastków w próbkach stałych;
fotografia fluorescencyjna, fotografia luminescencyjna,
dziedzina fotografii obejmująca fotografowanie obiektów, które emitują widzialne promieniowanie pod wpływem padającego na te obiekty promieniowania nadfioletowego (fotoluminescencja);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego