fonem

Wielki słownik ortograficzny PWN

fonem -mu, -mie; -mów
fon -nu, -nie; -nów
fon. (= fonetyka, fonetyczny) a. fonet.

Słownik języka polskiego PWN

fonem «podstawowa jednostka systemu dźwiękowego języka»
• fonemowy
fon «jednostka poziomu głośności»
-fon «ostatni człon wyrazów złożonych oznaczających urządzenia służące do utrwalania, odtwarzania lub przekazywania dźwięku»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

fon

Porady językowe

zapis fonetyczny a fonologiczny
9.06.2005
Czym się różni zapis fonetyczny od zapisu fonologicznego?
Dwuliterowe inicjały imion
5.09.2017
Jak należy skracać imiona obce rozpoczynające się na „Th“? Czy „Th“ należy koniecznie traktować jak dwuznak „Ch“? Korektor mojej monografii poprawia skrót imienia Theodore z „T.“ na „Th.“, jednak pozostawia zastosowany przeze mnie skrót imienia Thomas („T.“). Czy zatem należy zapisywać: amerykański prezydent Th. Roosevelt (imię Theodore), ale amerykański wynalazca T. Edison (imię Thomas)?
Wydaje mi się to wbrew logice i według mojej opinii pisownia powinna zostać ujednolicona. W jaki sposób?
Skąd się wzięło W?
7.02.2015
Przed tygodniem albo dwoma pytałem o literę W, ale nie wiem, czy pytanie udało się wysłać. Znalazłem informację, że to litera W jest genetycznie dwuznakiem. Powstała na gruncie germańskiej tradycji pisownianej z podwojenia łacińskiej litery V, czyli z zapisu VV. Za jej pomocą oddawano germańskie głoski różne od łacińskiej spółgłoski V. Czy można gdzieś znaleźć więcej informacji na ten temat?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... się m.in. masowe wpłaty na rzecz Funduszu Obrony Narodowej (FON). Polska przygotowywała się do wojny, choć potencjał militarny II Rzeczypospolitej...
  • ... staje się żoną braci swego męża.
    W Beninie mieszka lud
    Fon, który akceptuje aż trzynaście różnych form małżeństwa. Do najrzadziej spotykanych...
  • ... znakiem graficznym. Meldunki o osiągnięciu gotowości do strzelania są składane fonem przez dowódców dział do dowódcy baterii oraz przez dowódców baterii...

Encyklopedia PWN

fonem
[gr. phṓnēma ‘dźwięk’],
podstawowa jednostka fonologiczna stanowiąca teoretyczną abstrakcję w stosunku do głosek;
fon
[gr.],
jednostka poziomu głośności dźwięku;
dialektalna wersja języka ewe;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego