fonem

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fonem -mu, -mie; -mów
fon -nu, -nie; -nów
fon. (= fonetyka, fonetyczny) a. fonet.

Słownik języka polskiego PWN*

fonem «podstawowa jednostka systemu dźwiękowego języka»
• fonemowy
fon «jednostka poziomu głośności»
-fon «ostatni człon wyrazów złożonych oznaczających urządzenia służące do utrwalania, odtwarzania lub przekazywania dźwięku»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego