fresk

Wielki słownik ortograficzny PWN

fresk -ku, -kiem; -ków

Słownik języka polskiego PWN

fresk
1. «malowidło ścienne wykonane na mokrym tynku; też: technika wykonywania takich malowideł»
2. «film, powieść lub inne dzieło przedstawiające w sposób wieloaspektowy ważne wydarzenia z udziałem wielu osób»

• freskowy

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

twórca fresków
21.03.2013
Czy malarz fresków to freskarz, czy freskant? Żaden polski słownik (w tym wszystkie PWN-u) nie zawiera takich określeń, a przecież malarz fresków musi się jakoś nazywać. Przewertowałem kilka historii i leksykonów sztuki. Występują oba określenia, choć rzadko. Bardziej odpowiada mi forma freskant (por. np. projektant, szyfrant, protokolant itp.). W jęz. niemieckim: Freskant = Freskenmaler.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Inspirująco na powstanie Dies irae (z mszy żałobnej) Maciejewskiego oddziałały freski Michała Anioła z kaplicy sykstyńskiej, ze scenami Sądu Ostatecznego (grupa...
  • ... wykorzystano także stary materiał. Natomiast uległy całkowitemu zniszczeniu dekoracje malarskie - freski i obrazy na płótnie. Sklepienie nawy centralnej - kiedyś ozdobione freskami...
  • ... skale klasztoru, nie zaznaczonego na żadnej mapie. Na ścianach resztki fresków, we wnękach... spróchniałe trumny wypełnione szkieletami.

    Trzy żony Hasana

    Libańczycy...

Encyklopedia PWN

fresk
[wł. fresco ‘świeży’],
al fresco, buon fresco,
mal. technika malarstwa ściennego, polegająca na malowaniu na mokrym tynku (pokrytym kilkoma warstwami zaprawy) farbami z pigmentów odpornych na alkaliczne działanie wapna, rozprowadzonymi wodą deszczową;
unikatowy zespół ponad 120 fresków z VIII–XIII w., odkrytych przez pol. ekspedycję w bazylice wczesnochrześc.;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego