fundamentalnoteologiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fun•damen•tal•no•teo•logicz•ny (odnoszący się do teologicznych podstaw wiary chrześcijańskiej)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego