gagauski

Wielki słownik ortograficzny PWN

gagau•ski (od: Gagauzja); -scy: dialekt gagauski

Encyklopedia PWN

język z południowo-zachodniej (oguzyjskiej) grupy języków tureckich, używany przez Gagauzów;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego