galluryjski

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gal•luryj•ski: dialekt galluryjski a. gallurski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego