galwano

Słownik języka polskiego PWN*

galwano druk. «klisza miedziana wykonana sposobem galwanicznym»
galwano- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z galwanizacją, z prądem galwanicznym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego