garbatecki

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gar•batec•ki (od: Garbatka-Letnisko); -c•cy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego