gestapowiec

Wielki słownik ortograficzny PWN

gestapowiec -w•ca; -w•cy, -w•ców

Słownik języka polskiego PWN

gestapo
1. «policja polityczna w III Rzeszy; też: funkcjonariusze tej policji»
2. «siedziba tej policji»

• gestapowski • gestapowiec

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... człowieka reprezentującego część młodej poakowskiej inteligencji pragnącej porozumienia, pokazać jako... gestapowca. Uzyskiwanie za taką cenę informacji o dezerterującym majorze Zygmuncie nie...
  • ... mówiąc już o Żydach, są więzieni. Jeden z oficerów zapytał gestapowca: "Czy sądzi pan, że tymi metodami możemy pozyskać tych ludzi...
  • ... Pomogą... pomogą" - myślała Halina patrząc tępo na szary mur celi.
    Gestapowiec dźwignął staruszkę z fotela i podtrzymał, kiedy .
    unosząc z lekka...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego