gigantomania

Słownik języka polskiego PWN*

gigantomania «mania tworzenia rzeczy gigantycznych, przewyższających potrzeby»
• gigantomański

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego