gospodarka

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gospodar•ka -r•ce, -r•kę; -rek (skrót: gosp.)

Słownik języka polskiego PWN*

gospodarka
1. «całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związana z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług»
2. «ogół zakładów wytwórczych danego kraju lub dana dziedzina wytwórczości»
3. «dysponowanie i zarządzanie czymś»
4. pot. «drobne gospodarstwo chłopskie»
gospodarka centralnie sterowana, kierowana, gospodarka nakazowa, nakazowo-rozdzielcza «gospodarka narodowa zarządzana przez administrację państwową»
ekstensywna gospodarka rolna «gospodarka rolna charakteryzująca się małym nakładem pracy i środków przypadających na jednostkę powierzchni gruntu»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego