gospodarstwo domowe

Słownik języka polskiego PWN

gospodarstwo domowe «ogół przedmiotów i czynności składających się na prowadzenie domu»

Porady językowe

budżet
29.05.2007
Czy poprawna jest powszechnie używana fraza dochody budżetu państwa? Z definicji budżetu wynika raczej, że należałoby mówić dochody państwa lub wpływy do budżetu państwa.
compact disk czy Compact Disc
5.05.2006
Szanowni Eksperci!
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego rozwinięcie skrótu CD-R (Compact Disc Recordable) piszemy wielkimi literami, natomiast CD-ROM (compact disk – read only memory) małymi. Dlaczego w przypadku CD-R wyraz Disc pisze się przez c, a w przypadku CD-ROM jest disk?
Detekcja
23.05.2019
Jaka będzie forma przymiotnika utworzonego od rzeczownika detekcja? W domu mam detektor czadu, zjawiskiem niepożądanym w gospodarstwie domowym jest, kiedy czad zostanie… zdetektowany? Można użyć polskiego wykryty, aczkolwiek zamiana: detekcja na wykrycie w niektórych zastosowaniach jest niewskazana.

Z poważaniem,
Jakub Jodłowski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... bezpośrednich (pomijamy podatki pośrednie, np. VAT). W tej sytuacji dochody gospodarstw domowych mogą być przeznaczone na wydatki konsumpcyjne, oszczędności i podatki. Po...
  • ... budżetów rodzinnych:

    gdzie: przedstawia zapotrzebowanie wyrażone w jednostkach fizycznych grupy
    gospodarstw domowych o cechach j, i, h w okresie docelowym t+1...
  • ... proc. - najlepiej od lat. Od powrotu demokracji (1990 r.) odsetek gospodarstw domowych, których mieszkańcy żyją w nędzy, spadł z 40 do 20...

Encyklopedia PWN

polityka społ. zespół osób razem zamieszkujących i wspólnie utrzymujących się, w większości połączonych więzami biologicznymi i stanowiących rodziny, choć do gospodarstw domowych zalicza się również osoby niespokrewnione, ale wspólnie zamieszkujące i utrzymujące się, osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie to jednoosobowe gospodarstwa domowe.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!