gradacyjny

Słownik języka polskiego PWN*

gradacja
1. «następstwo według stopnia nasilenia»
2. «szybki wzrost liczebności gatunku zwierzęcego i nagłe pojawienie się znacznej jego ilości na określonym terenie»
3. «stopień kontrastowości fotograficznego materiału światłoczułego»
4. lit. «uszeregowanie słów lub wyrażeń według nasilania się lub słabnięcia ich intensywności ekspresywnej lub znaczeniowej»
5. zob. planacja

• gradacyjny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego