h.a.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

a.h. (= ad honores)
h.a. (= hoc anno)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego