h.a.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
h.a. (= hoc anno)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego